ASKO har åpnet kompetansesenter

Åpning av ASKO kompetansesenter

–  Vårt nye kompetansesenter har en 3-delt funksjon. Det skal sikre kompetanse for våre egne ansatte i fremtiden. Det skal sikre våre kunder påfyll av kunnskap som vil være viktig i en krevende konkurransesituasjon, og det skal gi våre venner i Joh. Johannson Kaffe lokaler som egner seg godt til å formidle kunnskap om kaffe, sa administrerende direktør i ASKO Norge, Tore Bekken, under åpningen.
Kompetansesenteret er lokalisert i ASKO Norges lokaler på Kalbakken.

Markedsdirektør Ted Allergoth i Joh. Johannson Kaffe var veldig glad for dette initiativet. – Satsingen på kvalitet har gjort at vi er der vi er i dag. Vi har lenge hatt et kurstilbud på Filipstad, men når vi nå fikk muligheten til å være en del av et større kompetansesenter, så vi dette som en fin mulighet til å utvide kurstilbudet vårt. Som en stor aktør i markedet har vi et ansvar for å formidle kunnskap som bidrar til en høyest mulig kvalitet på den kaffen som serveres. Det er viktig å løfte nivået i bransjen, fordi kundene forventer en stadig bedre kvalitet. Av den grunn ønsker vi å utvikle og forbedre kurstilbudet vårt. Enkelt sagt vil de med best kvalitet vinne. Derfor er det så viktig å satse på kompetansebygging og kunnskapsformidling som ivaretar fokuset på kvalitet, fremhevet Allergoth.

ASKO skolen
–  Gjennom ASKO-skolen gir vi våre medarbeidere muligheten for personlig utvikling. Vi skal også bygge en klar forståelse av våre mål, og vi skal bidra til å bygge en god kultur i selskapet, fremhevet leder for ASKO-skolen, Jonny S. Thomassen.
–  Det overordnede målet for skolen er å utvikle våre medarbeidere til å bli de beste i vår bransje, og til å gjøre ASKO til en foretrukket arbeidsplass. I denne sammenheng vil det nye kompetansesenteret spille en viktig rolle.

KIT-akademiet
–  Vår ambisjon med KIT-akademiet er å etablere en ledende opplæringsplass for bransjen. Vi tilbyr kurs innenfor mat, drikke, økonomi og mattrygghet, og vi har et kurstilbud som retter seg både mot dem som er nye i bransjen og dem som har lengre fartstid, fremhevet markedssjef Tore Trangmyr som er ansvarlig for KIT-akademiet.
–  KIT-akademiet ble etablert i 2016, og har hatt en formidabel suksess. I løpet av dette året vil rundt 1000 kunder ha vært med på et kurs i KIT-regi. Med de nye fasilitetene vi får på det nye kompetansesenteret, vil vi få meget gode forhold for å arrangere nær sagt alle typer kurs. Jeg er derfor veldig glad for etableringen av dette kompetansesenteret. Vi ser at konkurransen om kundene har blitt hardere. Da blir det viktigere med faglig påfyll i form av god og oppdatert kunnskap om det som gjør det mulig å tilby noe særegent og unikt. Kompetansesenteret vårt gir de beste forutsetninger for det, sa en fornøyd Tore Trangmyr.

kompetansesenter-2

Fra venstre Tore Trangmyr, KIT-akademiet, Jonny S. Thomassen, ASKO-skolen, Tore Bekken, administrerende direktør i ASKO Norge og Ted Allergoth, markedsdirektør i Joh. Johannson Kaffe.