Drikk og vær glad, så lenge det er kaffe

Kvinne drikker kaffe og er glad.

Foto: Colourbox.com

Tid om annet dukker det opp overskrifter om sammenhenger mellom kreft og kaffedrikking. Bare tull, skal vi tro Marko Lukic, «kaffedoktor» og overingeniør ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT Norges arktiske universitet.

 

Rett før jul i fjor forsvarte nemlig Marko Lukic sin doktorgradsavhandling «Coffee and cancer» ved UiT. Avhandlingen stadfester altså at det ikke er noen sammenheng mellom høyt filterkaffekonsum og kreftfare. Snarere tvert imot: Tallene tyder på at filterkaffe kan virke forebyggende på visse krefttyper.

Kos deg med kaffe

– Men, kaffe er altså ingen medisin mot kreft. Ei heller har vi tilstrekkelig grunnlag for å anbefale kaffe som et kreftforebyggende middel. Men det vi kan si med sikkerhet, er at du trygt kan drikke kaffe – mye kaffe – uten at kaffen øker kreftrisikoen, sier Marko Lukic.

Langtidsstudie

Som datagrunnlag for avhandlingen nyttet Lukic blant annet forskningsprosjektet Kvinner og kreft, som er en langtidsstudie som har fulgt over 170 000 kvinner gjennom flere år. Studien ga Lukic verdifull tilgang til viktige data om kosthold og livsstil, som i sin tur avslørte at en tilsynelatende sammenheng mellom kreft og kaffe i stedet handlet om kreft og røyking. Kaffen var altså helt uskyldig i sammenhengen.

Marko Lukic, «kaffedoktor» og overingeniør ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT Norges arktiske universitet.